Бос орындар

12.07.2018

Бос лауазымға орналасу үшін конкурс жариялау

 

1.Мемлекеттік кәсіпорынның атауы: РМК шаруашылық жүргізу құқығындағы «Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы институты» ҚР БҒМ ҒК, Алматы қаласы, Тимирязева көшесі, 45, тел.+77273947562,  e-mail: ipbb_kz@yahoo.com

2.Бос лауазымының аты: бас бухгалтер

3.Құжаттарды қабылдау уақыты мен күні: 13.07.2016 жылдың саг. 09-00 ден 26.07.2016 ж. 18-00, дейін.

4.Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттардың тізімі: Жеке куәлік, оқу орнын бітірген жайлы диплом, сотталмаған жөніндегі анықтама, 086 формасы бойынша медициналық анықтама, түйіндеме.

 

Талаптары Міндетті (қажетті) Қосымша (болғаны дұрыс)
   Білімі    Жоғары (экономикалық, қаржы-экономикалық)    Кәсіпқой бухгалтерлік сертификаттың болуы. Бұрынғы жұмыс орнынан мінездеме
   Кәсіпқой біліктілігі

   Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер, бухгалтерлік есептеу саласын әдістемелік және басқада жоғарғы материалдар, қаржылық және тексерісті бақылау органдары бойынша бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және есеп беруді жасау, сондай – ақ, шарушылық-қаржы ұйымының қызметіне қатысты, азаматтық құқықтық, қаржылық салықтық, әкімшілік-шаруашылық заңнамасы, заң жүзінде зейнет ақыны қамтамасыз ету, ұйымның құрылымын, стратегиясын және оның келешек дамуын, ұйымда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру бойынша нұсқаулармен жағдайын, оны жүргізу ережелері, есеп телімдері бойынша ұйымның құжат айналымын және оның дұрыс рәсімделу жүйесін, нысандар мен қаржылық есебін реттеу тәртібі, ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін экономикалық әдістемемен талдау, шаруашылықтың ішікі сақтық қорларды анықтау, реттеп қабылдау, кіріске алу, ақшалай қаражатты жұмсау және тауарлық-материалдық басқа да құнды заттарды сақтау, дебиторлармен және кредиторлармен есептесу ережелері, заңды және жеке тұлғаға салық салу шарттары, бухгалтерлік есептің кем шығуы дебиторлық берешек және басқа да жоғалту кезінде шоттан шығару тәртібі, тауарлық-материалдық құндылықтар және ақшалай қаражатты түгендеу жүргізу ережелері, есеп беру және бухгалтерлік теңгерімді жасау мерзімімен тәртібі, құжаттың тексеру жүргізу тәртібімен ережелерін білуі қажет.

   Microsoft Office – Microsoft Word және  Microsoft Excel, электронды поштаны   қолдана білуі қажет.

   Қолданбалы салықтық есептердің және бухгалтерлік есептердің  — 1С-Бухгалтерия, СОНО, салық төлеушінің кабинеті, ЕССО,    қызметтік міндеттемелерді орындау үшін қажетті    басқа да міндетті бағдарламаларды білуі қажет.

   Бухгалтерлік есеп ұйымның алға отандық және шет елдік жетілдірілу тәжірибесін, қаржылық есептің халықаралық ұлттық стандарттарын, қаржылық есептің депозитімен жұмыс жасау дағдысының болуы, экономикасы, еңбектің және басқаруды ұйымдастыру, өндіріс технологиясының негізі, шаруашылықтың нарықтық әдістері,  Қазақстан Республикасы еңбек туралы заңнамасы, еңбекті қорғау және тәртіпті қамтамасыз етуді білуі қажет.

   Қазақ тілінде және орыс тілінде   (еркін сөйлеу және құжаттарды жүргізу).
   Жұмыс тәжірибесі    Қаржылық-бухгалтерлік жұмыс өтілі, соның ішінде басқару лауазымындағы өтілі кем дегенде 5 жыл.    РМК ШЖҚ – да бас бухгалтер лауазымындағы жұмыс өтілі
   Лауазымдық міндеттер

   Бухгалтердік есептерді ұйымдастыру және қаржылық-шаруашылық қызметті ұйымдастыруды жүзеге асырады. Сонымен қатар материалдық, еңбектік және қаржылық қорлардың үнемді түрде қолдануды бақылау,  өзіндік ұйымның сақаталуын жүзеге асырады.

   Қаржылық-экономикалық қарым-қатынастардың реттелуі және құрастырылуы бойынша бухгалтерлік жұмыстарды үйлестіру және бағыттау, өзіндік құзырет шегінде әкімшілік сұрақтарды шешеді.  Ұйымның құрылымдық және ерекшелік  қызметтерін сонымен қатар қаржылық тұрақтылығын  қамтамасыз ету қажеттілігін негіздей отырып бухгалтерлік есеп жайлы заңға тиісті есеп саясатын құрастыру.

   Есеп жұмыс жоспарын (қаржыландыру жоспарын) қабылдау мен дайындауды, шаруашылық амалдарды рәсімдеу үшін қолданылатын бірінші реттік есептік құжат формаларын, ішкі бухгалтерлік есеп құжаттарының формаларын жасау, сонымен қатар мүлікті хаттау тізімін жүргізу тәртібін қамтамасыз етеді, шаруашылық амалдарды жүргізуді бақылау, бухгалтерлік ақпараттарды және құжат айналымдары тәртібін өңдеу технологиясын сақтауды басқарады.

   Бухгалтерлік есептің және ұйымдағы есептіліктің ұтымды ұйымдастырылуын және оның бөлімшелерінде максималды орталықтандыру есеп-есептемелік жұмыс және  заманауи техникалық қаражаттар мен ақпараттық технологияларды қолдану, озық формаларды және есеп әдістері мен бақылауды қолдануды  қамтамасыз етеді.

   Ұйымның қызметінің бухгалтерлік ақпараттарының өз уақытында толыққанды және анық  жайлы көрінісін, мүліктік жағдайын, кірістері мен шығыстары жайлы сонымен қатар қаржылық тәртіпті нығайтуға бағытталған  іс-шараларды жасап қалыптастыруды  жүзеге асырады.

  Негізгі қаражаттарға түсетін тауарлық-материалдық құндылықтар мен ақшалай қаражатты мүліктік есепті, міндеттемелерді және шаруашылық амалдарды уақытында бухгалтерлік есеп амаладарындағы есепке өзіндік көрініс беретін олардың жылжуымен байланысты өндірістің шығын есептері мен жүгінулерін, шығыс сметаларын орындау, өнімдерді жүзеге асыру, жұмыстарды (қызметтер) орындау, шаруашылық-қаржылық ұйымның қызметтерінің нәтижелерін сонымен қатар қаржылық, есептеу мен несиелік амалдарды орындауды ұйымдастырады.

   Заңдылықтарды, уақытында және құжаттарды дұрыс рәсімдеу,  өнімнің өзіндік құнының дәйекті экономикалық нарыктамасын құрастыру, жұмыстарды (қызметтер) орындау, жалақы бойынша есеп және дұрыс төлемдер және заңға сәйкес мемлекеттік бюджетке салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді аудару, зейнетақы   және басқа да сақтандыру жарналарын, банкке төлемдер, күрделі қаржылы жұмсалымын  қамтамасыз етеді.

   Бірінші реттік және бухгалтерлік құжаттарды рәсімдеу тәртібін қадағалаудағы бақылауды жүзеге асырады, есептеулер мен міндетті төлемдерді, жалақы қорындағы шығыстарды, ұйымның қызметкерлеріне жалақының дұрыс түсуін,  сонымен қатар мүлікті хаттау тізімін жүргізу тәртібін қамтамасыз етеді, тауарлық-материалдық құндылықтар мен ақшалай қаражаттарды, ұйым бөлімшелеріндегі құжаттық тексерулерді жүргізу.

   Ішкі шаруашылық қорларды анықтау, жоғалтуларды және өнімсіз шығындарды болдыраму мақсатында бухгалтердік есептеулер мәліметтері бойынша шаруашылық-қаржылық қызметтің экономикалық талдауын жүргізуге қатысады.

   Кәсіпорынның  алдағы жылдарға және кәсіпорынның даму жоспарын орындау бойынша есептер жоспарын құрастырады. Бюджеттік ұсыныстар мен олардың уәкілетті  органдарын қорғайды.

   Жетіспеушілік болған жағдайда алдын ала жасалатын, заңсыз ақшалай қаражаттарды шығындау мен тауарлық-материалдық құндылықтарды, қаржылық және шаруашылық заңдылықтардың бұзылуындағы іс-шараларды қабылдайды.

   Ақшалай қаражаттардың ұрлануы мен жетіспеушіліктері бойынша құжаттарды рәсімдеу және қаржылық тергеулерді жүргізуге қатысады сонымен қатар  тауарлық-материалдық құндылықтар, қажетті жағдайларда бұл материалдардың тергеу және со уәкілеттік органдарына жіберілуін бақылайды. Ұйымның банкротка ұшырау және рәсімдеу үрдістеріне қатысады.

   Ұйымның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қаржылық қаражаттардың жинақталуы бойынша шараларды қабылдайды. Еркін қаржылық қаражаттардың банктік депозиттік салымдарға (сертификаттарда) орналастыру бойынша банктер арасында өзара әрекеттестікті жүзеге асырады. Сонымен қатар  бағалы қағаздары сатып алу, депозиттермен және несие шарттарының есеп амалдардын  жүргізуді бақылауды жүзеге асырады. Штаттықтың қатаң сақтануын қамтамасыз ету, қаржылық және кассалық тәртіпті, әкімшілік-шаруашылық сметаларын және басқа да шығындардың жұмысын, бухгалтерлік есептің жетіспеушіліктер есептерінен шығару заңдылықтарын, дебиторлық берешектер және басқа да жоғалту шығындары, бухгалтерлік құжаттардың сақталуын,  рәсімдеу және  қойылған рет белгіленген тәртіппен мұрағатқа өткізуді жүргізеді.

    Қаражаттардың бюджеттен қолданылуындағы шығыстары мен кірістері жайлы жедел еркін есептер және теңгерімдерді құрастыруды қамтамасыз етеді, сонымен қатар белгіленген тәртіпте тиісті уәкілетті органарға  көрсету. Есепті ақпараттардың нақтылығына жауап береді. Рационалды жоспарлау мен есептік құжаттарды жүзеге асыруға, озық формалар мен заманауи есептеу техникасын қолдануды негізге ала отырып бухгалтерлік есепке әдістерді еңгізуге қатысады.

   Бухгалтерлік есептердің, бақылау, есептер және экономикалық талдау сұрақтары бойынша ұйым бөлімшелереінің қызметкерлеріне әдістемелік көмек көрсетеді.

   Бухгалтерия қызметкерлерін басқарады.

КЖ және ҚБ бастығы                                                                             С.Е.Нұршұмова