Ғылыми кеңес

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ

Бас директордың 06.09.2018 ж. №29-п бұйрығымен бекітілген

 

1 Жамбакин Қабыл Жапарұлы Бас директор, ҮҒА академигі, б.ғ.д., профессор, Төраға
2 Ахметова  Данышпан Шакірбайқызы Бас Ғалым хатшы, б.ғ.к., Хатшы
3 Рақымбаев Ізбасар Рақымбайұлы Бас ғылыми қызметкер, ҮҒА академигі, б.ғ.д., профессор
4 Кохметова  Алма Мырзабекқызы Генетика және селекция зертханасының меңгерушісі, ҮҒА корр-мүшесі, б.ғ.д., профессор
5 Гриценко Диляра Александровна Молекулалық биология зертханасының меңгерушісі, PhD
6 Туруспеков Ерлан Кеңесбекұлы Молекулалық генетика зертханасының меңгерушісі, б.ғ.к., профессор
7 Кушнаренко Светлана Вениаминовна Гермоплазманы криосақтау зертханасының меңгерушісі, б.ғ.к., ассоц. профессор
8 Усенбеков Бақдәулет Наубайұлы Өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы зертханасының меңгерушісі, б.ғ.к., ассоц. профессор
9 Утеулин Қайрат Ризабекұлы Клеткалық инженерия зертханасының меңгерушісі, б.ғ.д., ассоц. профессор
10 Шамекова Малика Хабидулаевна Селекция және биотехнология зертханасының меңгерушісі, PhD, ассоц. профессор
11 Абугалиева Сәуле Ізтілеуқызы Бас ғылыми қызметкер, б.ғ.д., профессор
12 Кершанская Ольга Ивановна Бас ғылыми қызметкер, б.ғ.д., ассоц. профессор
13 Нуржанова Асиль Арунқызы Бас ғылыми қызметкер, б.ғ.д., профессор
14 Галиакпаров Нурбол Нұрпатұлы Жетекші гылыми қызметкер, PhD
15 Мурсалиева Валентина Кадаматқызы Жетекші гылыми қызметкер, б.ғ.к.
16 Терлецкая Нина Владимировна Жетекші гылыми қызметкер, б.ғ.к.
17 Турдиев Тимур Туйгунұлы Жетекші гылыми қызметкер, б.ғ.к., Профком төрағасы
18 Затыбеков Әлібек Қамзабекұлы Ғылыми қызметкер, Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы