Ғылыми кеңес

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ

Бас директорының м.у.а. 06.09.2018 ж. №29-п бұйрығымен бекітілген 

 

1 Жамбакин Қабыл Жапарұлы Бас директорының м.у.а., ҮҒА академигі, б.ғ.д., профессор, Төраға
2 Утеулин Кайрат Ризабекұлы Бас директордың орынбасары, б.ғ.д., ассоц. профессор, Төрағаның орынбасары
3 Ахметова  Данышпан Шакірбайқызы Бас Ғалым хатшы, б.ғ.к., Хатшы
4 Рақымбаев Ізбасар Рақымбайұлы Бас ғылыми қызметкер, ҮҒА академигі, б.ғ.д., профессор
5 Кохметова  Алма Мырзабекқызы Генетика және селекция зертханасының меңгерушісі, ҮҒА корр-мүшесі, б.ғ.д., профессор
6 Туруспеков Ерлан Кеңесбекұлы Молекулалық генетика зертханасының меңгерушісі, б.ғ.к., профессор
7 Галиакпаров Нурбол Нұрпатұлы Молекулалық биология зертханасының меңгерушісі, PhD
8 Кушнаренко Светлана Вениаминовна Гермоплазманы криосақтау зертханасының меңгерушісі, б.ғ.к., ассоц. профессор
9 Усенбеков Бақдәулет Наубайұлы Өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы зертханасының меңгерушісі, б.ғ.к., ассоц. профессор
10 Шамекова Малика Хабидулаевна Селекция және биотехнология зертханасының меңгерушісі, PhD, ассоц. профессор
 

11

Абугалиева Сәуле Ізтілеуқызы Бас ғылыми қызметкер, б.ғ.д., профессор
12  Кершанская Ольга Ивановна Бас ғылыми қызметкер, б.ғ.д., ассоц. профессор
 

13

 Нуржанова Асиль Арунқызы Бас ғылыми қызметкер, б.ғ.д., профессор
 

14

 Мурсалиева Валентина Кадаматқызы Жетекші гылыми қызметкер, б.ғ.к.
15 Терлецкая Нина Владимировна Жетекші гылыми қызметкерб б.ғ.к.
16 Турдиев Тимур Туйгунұлы Жетекші гылыми қызметкер, б.ғ.к.,

Профком төрағасы

17 Жанбырбаев Ельдос Алмабекұлы Ғылыми қызметкер, PhD

Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы