Ғылыми қызметтің негізгі бағыттары

Институт құрылган кезде қалыптастырылған ғылыми қызметінің негізгі бағыттары сақталынған және әлемдік ғылымдағы теориялық жетістіктері мен клеткалық және молекулалық биология салаларында осы заманғы тәсілдері мен әдістерін тарта отырып дамытылған:

— дәстүрлі және биотехнологиялық әдістерді үйлестіру негізінде тағамдық, азықтық, емдік, сәндік және техникалық өсімдіктердің өнімділігі жоғары және стрестерге төзімді жаңа формалары мен сорттарын жылдамдатып шығару;

— өсімдіктердің жоғары өнімділігін, стресс факторларға, ауруларға және зиянкестерге төзімділігін қамтамасыз ететін физиологиялық және генетикалық заңдылықтарды зерттеу және осы негізде ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру әдістері мен тәсілдерін жетілдіру;

— экономикалық маңызды және бірегей өсімдіктердің микроклонды көбеюі мен генетикалық ресурстарын ұзақ мерзімге сақтаудың тиімді биотехнологиясын әзірлеу.

— ауылшаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, тамақ өнеркәсібінің қажеттіліктері үшін биологиялық белсенді заттар алу биотехнологиясын әзірлеу;

— өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы саласында деректер банктерін қалыптастыру.