Ғылыми қызметтің негізгі бағыттары

Институт құрылган кезде қалыптастырылған ғылыми қызметінің негізгі бағыттары сақталынған және әлемдік ғылымдағы теориялық жетістіктері мен клеткалық және молекулалық биология салаларында осы заманғы тәсілдері мен әдістерін тарта отырып дамытылған:

— дәстүрлі және биотехнологиялық әдістерді үйлестіру негізінде тағамдық, азықтық, емдік, сәндік және техникалық өсімдіктердің өнімділігі жоғары және стрестерге төзімді жаңа формалары мен сорттарын жылдамдатып шығару;

— өсімдіктердің жоғары өнімділігін, стресс факторларға, ауруларға және зиянкестерге төзімділігін қамтамасыз ететін физиологиялық және генетикалық заңдылықтарды зерттеу және осы негізде ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру әдістері мен тәсілдерін жетілдіру;

— экономикалық маңызды және бірегей өсімдіктердің микроклонды көбеюі мен генетикалық ресурстарын ұзақ мерзімге сақтаудың тиімді биотехнологиясын әзірлеу.

— ауылшаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, тамақ өнеркәсібінің қажеттіліктері үшін биологиялық белсенді заттар алу биотехнологиясын әзірлеу;

— өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы саласында деректер банктерін қалыптастыру.

ҒЗЖ: 2015-2017 жж. кезеңінде ӨББИ қызметінің мақсаты мен бағыттарына сәйкес Институт ұш басым ғылыми бағыттары шеңберінде («Өмір туралы ғылымдар», «Елдің зияткерлік әлеуеті», «Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, шикізат пен өнімді қайта өңдеу») гранттық қаржыландырудың 31 жобасы бойынша зерттеулер жүргізді және 3 республикалық ғылыми-техникалық бағдарламалардың бас ұйымы болып табылды: 1) «Жақсартылған шаруашылық-құнды белгілері бар генетикалық түрлендірілген өсімдіктерді құру және мониторингтің биотехнологиялық негіздерін әзірлеу»; 2) «Қазақстан Республикасының эндемикалық, сирек және шаруашылық бағалы өсімдіктерінің генетикалық ресурстарын сақтау және генетикалық алуантүрлілігін зерттеу»; 3) «Маңызды ауылшаруашылық дақылдарын генетикалық жақсартудың тиімді биотехнологиясын жасап шығару үшін маңызды ауылшаруашылық дақылдарының жыныс және соматикалық клетка культураларында басқарылатын морфогенездің цитофизиологиялық негіздері».

Қазіргі уақытта Институт ұш басым ғылыми бағыттары шеңберінде («Өмір және денсаулық туралы ғылымдар», «Агроөнеркәсіптік кешеннің тұрақты дамуы және ауыл шаруашылығы өнімінің қауіпсіздігі», «Табиғи ресурстарды, оның ішінде су ресурстарын тиімді пайдалану, геология, қайта өңдеу, жаңа материалдар мен технологиялар, қауіпсіз бұйымдар мен құрылымдар») зерттеулер жүргізуде:№BR05236574 «Өсімдіктердің бейімделу механизмдерін пайдаланып, стресс факторларына төзімді ауыл шаруашылық дақылдарды алудың заманауи технологияларын жасау» ғылыми-техникалық бағдарламасының бас ұйымы және гранттық қаржыландырудың 15 жобасын орындаушысы (2018-2020 жж.).