Биоалуантүрлілігін сақтау бойынша

Дария Сатыбалдиева, TEDxAstanaWomen спикері, биотехнолог, ҚР Білім және ғылым министрлігініңӨсімдіктер биологиясы және биотех- нологиясы институтында, Ботаника және фитоинтродукция институтында Қазақстан флорасыныңбиоалуантүрлілігін сақтау бойынша ғылыми жобаларға қатысады.

http://tedxastana.com/katalog/speakers/